Historie

DørDør Direktedistribusjon

Gjennom tre generasjoner har familien Raade fra Hadeland drevet med transport. Bestefar Paul Raade startet i 1945 med en kranbil og familien har siden den gang drevet variert transport- og logistikk virksomhet.

Vår transporthistorie starter allerede sommeren 1945. Den sommeren registrerer Paul Raade senior sin første lastebil, en Willys Overland type C 131,1934 mod. Etter dagens målestokk ville denne bilen blitt betegnet som en pickup da nyttelasten var 1510 kg. Det fremgår av vognkortet at bilen ved førstegangsregistrering (1934) kostet kr 5500,-. Bilen ble brukt til lokal transport av landbruksvarer, grus og ved.

Det ble transportert mye grus som ble lastet og losset med håndkraft.

Virksomheten ekspanderer da Paul i 1949 gikk til anskaffelse av “større” bil. Denne gang en Diamond 404 H.Deluxe 1939 mod, med den formidable lasteevnen 3610 kg. Denne ble brukt frem til 1952, tiden var inne for den første fabrikknye bilen, Austin L.W.B med dieselmotor. Transporten utover på 50 tallet var i hovedsak trelast fra Gullerud Sag (Brandbu Almenning) og Røykenvik Sag og Høvleri til kunder på Hadeland, Oslo og Drammen. I retur ble det lastet dyrefor, byggevarer og kull til lokale landhandlere på Hadeland.

Fra 1959 ble tømmertransport hovedbeskjeftigelsen. Sagtømmer til lokale sagbruk, massevirke til Viul, Follum og Toten Cellulose samt bjørk til Sande i Vestfold.

Under skurperioden på Gullerud Sag, ble all hon kjørt til Petterson i Moss. Dette var datidens langkjøring, ca 15 mil hver veg. Snittlasset var ca 17m3 a kr 16,-, altså kr 270 pr. tur. Dieselolje kostet ca 37 øre pr liter.

Utover i 1970 og -80 åra ble transporten gradvis overtatt av neste generasjon, Asle og Erling Raade. De har sammen og hver for seg utviklet 3 transportbedrifter, hovedsakelig innenfor møbel og byggevaretransport.

På 1990 tallet startet tredje generasjon (Paul Raade, oppkalt etter sin Bestefar) transportkarriere med 2 år transportteknisk utdannelse ved Gjøvik Tekniske fagskole og 3 år transportøkonomi- og logistikk ved Høgskolen i Molde. Etter høgskolen ble han ansatt i Linjegods, nå Schenker, som Trainee og har gjennom mer enn 16 år bygget kompetanse og verdifull erfaring gjennom 8 forskjellige stillinger, sist som Leder for Schenkers rådgivningstjeneste, Schenker Consulting.

Når familien nå samler kreftene inn mot DørDør AS, tilfører vi våre kunder en unik kompetanseplattform tuftet på meget lang- og variert transporterfaring.

Om DørDør Direktedistribusjon

DørDør AS er en uavhengig logistikkaktør med lokal eierstruktur godt forankret på Jevnaker.
Våre typiske kunder er produsenter av kjøkken, dører, vinduer, bad, garderobe, møbler, hagemøbler, ventilasjon og andre vareeiere med høye krav til leveringspålitelighet og skånsom håndtering.

Kontakt DørDør

Mob: (+47) 901 58 500
Mail: post@dordor.no
DørDør Direktedistribusjon