• Home
  • Direktedistribusjon

Direktedistribusjon

DørDør Direktedistriubusjon

DørDør er best på direktedistribusjon!

DørDør DirektedistribusjonGjennom lang erfaring, riktig spisskompetanse og moderne IT verktøy tilbyr vi markedets høyeste nivå for leveringspresisjon!

  • Direktedistribusjon av varer som fordrer varsom håndtering, forutsigbare fremføringstider og personlig oppfølging.
  • Levering på rett sted til rett tid gjennom nøye planlegging og tilrettelegging av transportkapasiteten.
  • Lang erfaring og spesialkompetanse sikrer rasjonell og effektiv distribusjon.
  • Avansert transportstyringssystem for elektronisk kommunikasjon av sendingsinformasjon
  • Utvikling av varestrømmer gjennom moderne og kostnadseffektive fremføringsmetoder.

Om DørDør Direktedistribusjon

DørDør AS er en uavhengig logistikkaktør med lokal eierstruktur godt forankret på Jevnaker.
Våre typiske kunder er produsenter av kjøkken, dører, vinduer, bad, garderobe, møbler, hagemøbler, ventilasjon og andre vareeiere med høye krav til leveringspålitelighet og skånsom håndtering.

Kontakt DørDør

Mob: (+47) 901 58 500
Mail: post@dordor.no
DørDør Direktedistribusjon