Lager

DørDørs lager er lokalisert ved E-16 som går fra Bergen i Vest til Gävle i Øst. Med nærhet til Rv 4, som går parallelt med E6 Nord-Syd, ligger vi meget sentralt for effektiv distribusjon til kunder i Norge. Lageret er tilknyttet et distribusjonsnettverk som pr i dag dekker Norge syd for Saltfjellet.

Vi tilbyr:

  • Isolert lager med 7 meter fri takhøyde
  • Fleksibelt areal som tilpasses aktuelle lagerbehov
  • Kort -og langtidslagring / lagerareal til leie
  • Mellomlagring
  • Servicelager
  • Sesonglager

Om DørDør Direktedistribusjon

DørDør AS er en uavhengig logistikkaktør med lokal eierstruktur godt forankret på Jevnaker.
Våre typiske kunder er produsenter av kjøkken, dører, vinduer, bad, garderobe, møbler, hagemøbler, ventilasjon og andre vareeiere med høye krav til leveringspålitelighet og skånsom håndtering.

Kontakt DørDør

Mob: (+47) 901 58 500
Mail: post@dordor.no
DørDør Direktedistribusjon